Alūksnes novada dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas

  Lielā Ezera iela 24, Alūksne, LV – 4301, Alūksnes novads, Latvija
+371 64322809
dzimtsaraksti@aluksne.lv

Dalīties: 

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa atrodas Lielā Ezera ielā 24, Alūksnē (vienā ēkā ar Alūksnes pilsētas bibliotēku, dzimtsarakstu nodaļas telpas atrodas ēkas pirmajā stāvā).

Laulības reģistrācijai iesniedzamie  dokumenti:

Noteikta parauga iesniegums iesniedzams personiski dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot pases.
Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā, uzrāda bijušā laulātā miršanas apliecību vai laulības šķiršanu apliecinošus dokumentus (laulības šķiršanas apliecību, izrakstu no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošu tiesas spriedumu par laulības šķiršanu).

Valsts nodeva par laulības reģistrācijas iesniegumu EUR 14,00.

Ārzemnieka tiesības noslēgt laulību Latvijā:

Ja ārzemnieks laulības noslēgšanas brīdī Latvijā uzturas likumīgi, viņš var noslēgt laulību ar Latvijas pilsoni vai Latvijas nepilsoni un papildus minētajiem dokumentiem iesniedzot attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu ar tulkojumu latviešu valodā par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai.

Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina svinīgu laulību reģistrāciju.

Ar Alūksnes  novada domes  2013. gada 26. septembra  lēmumu Nr. 428  (protokols Nr. 17, 32.p.) „Par maksas apstiprināšanu Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem” un grozījumiem un izmaiņām  par apstiprinātajiem izcenojumiem  sīkāk variet iepazīties: www.aluksne.lv sadaļā Dzimtsarakstu nodaļa.

Laulību reģistrācijas ceremonijas notiek Alūksnes  novada dzimtsarakstu nodaļas telpās svinīgo ceremoniju zālē Lielā Ezera ielā 24, Alūksnē, vienojoties par laulības reģistrācijas datumu, dienu un laiku.

Piedāvājam  laulības reģistrācijas ceremonijas norisei  Alūksnes Kultūras centra Mazās zāles telpas.

Jaunajam pārim ir iespēja izvēlēties laulību ceremonijas norises vietu ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām, citās tai piemērotās telpās vai vietā, ievērojot nosacījumu, ka laulājam tikai Alūksnes novada administratīvajā teritorijā.

Uzklausām jauno pāru vēlmes un ieteikumus, veidojot svinīgās ceremonijas norisi. Veidojam individuālas kāzu jubileju ceremonijas.

Darba laiks:

  • Pr.: 9.00-13.00 un 14.00-17.00
  • Ot.: 8.30-13.00 un 14.00-17.00
  • Tr.: 8.30-13.00 un 14.00-17.00
  • Ct.: 8.30-13.00 un 14.00-17.00
  • Pt.: 8.30-13.00 un 14.00-17.00