Rīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas

  Zemgaļu iela 1, LV-1006, Rīga, Latvija
+371 67181315

Dalīties: 

Ceremonija:

Dzimtsarakstu nodaļā jāierodās ne vēlāk kā 15 min. līdz ceremonijas, lai nokārtotu pēdējās formalitātes. Ceremonijas ilgums apm. 30 min.

Var arī izvēlēties pavadošo mūziku, iepriekš to sarunājot ar Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju.

Ceremonija latviešu valodā.

Piedāvājumi:

  • profesionāls fotogrāfs un videooperators
  • šampanieša zāle

Ceremonijas notiek: piektdiena un sestdiena, nepieciešamības gadījumā var sarunāt arī citu dienu.

Darba laiks:

  • Pirmd.: 8:30-12:00; 12:30-18:00
  • Otrd.: 8:30-12:00; 12:30-15:30
  • Trešd.: 8:30-12:00; 12:30-15:30
  • Ceturd.:8:30-12:00; 12:30-15:30
  • Piektd.: 8:30-12:00; 12:30-15:30

Apmeklētāju pieņemšanas laiki piektdienās var tikt mainīti sakarā ar laulības reģistrāciju.

Samaksu par laulības reģistrāciju var veikt Dzimtsarakstu nodaļā, norēķinoties ar kredītkarti (var samaksu veikt arī internetbankā, bankā vai Latvijas Pastā).

Rekvizīti:

Rīgas domes Finanšu departaments

Reģistrācijas Nr.: 90000064250

Konta Nr.: LV85NDEA0020100000201

Banka: Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle

SWIFT kods: NDEALV2X

Valsts nodeva par laulības reģistrāciju: 14 euro

Rīgas domes Finanšu departaments

Reģistrācijas Nr.: 90000040464

Konta Nr.: LV67NDEA0020100001010

Banka: Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle

SWIFT kods: NDEALV2X

Laulības svinīga reģistrācija Dzimtsarakstu nodaļas telpās: 35,01 euro

+371 67181315 - Irēna Dīķe - nodaļas vadītāja
+371 67181268 - Iveta Bārbale - inspektore
+371 67181315 - Izolda Senkāne - vecākā inspektore