Jēkabpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas

  Brīvības iela 120, LV-5201, Jēkabpils, Latvija
+371 65233322
silvija.leikuma@jekabpils.lv

Dalīties: 

Dzimtsarakstu nodaļa veic:

 • laulības izsludināšanu;
 • laulību, dzimšanas, miršanas faktu reģistrāciju;
 • papildina dzimšanas reģistrus pēc paternitātes atzīšanas, noteikšanas vai paternitātes fakta konstatēšanas;
 • glabā civilstāvokļa aktu reģistrus;
 • veic ierakstu atjaunošanu, papildināšanu, labošanu un anulēšanu;
 • pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistru ierakstiem, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz laulības, dzimšanas un miršanas apliecības;
 • izsniedz norakstus, izrakstus vai izziņas no reģistru ierakstiem;
 • pieņem vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumus, kārto minētās lietas un sastāda atzinumus.
   

Laulības:

 • laulību var izsludināt un slēgt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā, neatkarīgi no dzīves vietas;
 • laulību izsludina uz vienu mēnesi pirms laulības noslēgšanas, izvietojot sludinājumu dzimtsarakstu nodaļā;
 • laulāšana notiek personīgi klātesot līgavainim un līgavai, kā arī diviem pilngadīgiem lieciniekiem.
   

Laulību reģistrācijai iesniedzamie dokumenti:

 • pase;
 • personas, kas agrāk bijušas citā laulībā – bijušā laulātā miršanas apliecību vai laulības šķiršanas apliecību vai tiesas sprieduma norakstu par laulības šķiršanu;
 • vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas (pagasttiesas) rakstisku atļauju laulības noslēgšanai nepilngadīgajiem;
 • ārzemnieka tiesības noslēgt laulību ar Latvijas pilsoni vai Latvijas nepilsoni, vai ārzemnieku, ja viņš laulības noslēgšanas brīdī Latvijā uzturas likumīgi un, kuram ir derīga pastāvīgās uzturēšanās atļauja, vai personu, kura atzīta par bezvalstnieku Latvijas Republikā un kurai ir derīga termiņuzturēšanās atļauja.


Jēkabpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļā notiek arī sudraba un zelta kāzu svinīgas ceremonijas.