Kocēnu novada dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas

  Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, LV-4220, Kocēnu novads, Latvija
+371 27891671
dzimtsaraksti@kocenunovads.lv

Dalīties: 

Dzimtsarakstu nodaļa veic:
 

  • laulības izsludināšanu;
  • laulību, dzimšanas, miršanas faktu reģistrāciju;
  • papildina dzimšanas reģistrus pēc paternitātes atzīšanas, noteikšanas vai paternitātes fakta konstatēšanas;
  • veic ierakstu papildināšanu, labošanu un anulēšanu;
  • pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistru ierakstiem, izsniedz laulības, dzimšanas un miršanas apliecības;
  • glabā civilstāvokļa aktu reģistrus;
  • izsniedz norakstus, izrakstus vai izziņas no reģistru ierakstiem;
  • pieņem vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumus, kārto minētās lietas un sagatavo atzinumus.

Lai saņemtu dzimtsarakstu nodaļas sniegtos pakalpojumus, jāvēršas pie dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Ivetas Kļaviņas apmeklētāju pieņemšanas laikā Alejas ielā-8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Iveta Kļaviņa vada laulību ceremonijas arī Dikļu pilī, kā arī Kocēnu novada teritorijā esošajos viesu namos.