Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas

  Brīvības iela 13, Krāslava, LV-5601, Krāslavas novads, Latvija
+371 65624185

Dalīties: 

Laulību reģistrācijas valsts nodeva EUR 14,00

Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu saraksts

Ar Krāslavas novada domes  2013. gada 28. marta (protokols Nr. 4,21.§) „Par dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem” apstiprinātie Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtie maksas pakalpojumi (tajā skaitā 21% PVN):

1. Laulības reģistrācija EUR 13,77;

2. Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija:
     2.1 dzimtsarakstu nodaļas telpās  EUR 25,82;
     2.2 ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām Krāslavas pilsētā  EUR 43,04;
     2.3 ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām Krāslavas novadā   EUR 103,30;

3. Svinīga kāzu jubilejas ceremonija dzimtsarakstu nodaļā  EUR 17,23;

4. Svinīga bērna dzimšanas reģistrācijas ceremonija EUR 17,23;

5. Civilstāvokļa akta reģistrāciju apstiprinošs izraksts no reģistra EUR 3,45;

6. Izziņas sagatavošana par ziņu neesamību arhīvā, ja civilstāvokļa akta reģistru grāmatas nav saglabājušās EUR 3,45;

7. Izziņas sagatavošana par ziņu neesamību arhīvā, ja civilstāvokļa akta reģistru grāmatas saglabājušās, bet pieprasītās ziņas nav atrodamas EUR 3,45;

8. Vienas arhīva vienības no reģistru grāmatas ziņu sniegšana, bez civilstāvokļa aktu apliecinoša dokumenta izsniegšana (dzimtas koka apzināšana, dati kapakmeņu izgatavošanai, u.c.) EUR 1,72.