Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas

  Raiņa iela 11A, Lielvārde, LV-5070, Lielvārdes novads, Latvija
+371 65054700
lauma.sniedze@lielvarde.lv

Dalīties: 

Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to dzimtsarakstu nodaļā ir jāiesniedz noteikta parauga iesniegums. Iesniegumu iesniedz arī tās personas, kuras vēlas laulību slēgt kādā no Lielvārdes novadā esošajām baznīcām. Laulību dzimtsarakstu nodaļā noslēdz ne agrāk kā pēc viena mēneša un ne vēlāk kā pēc sešiem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas brīža. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības  apliecība.


Lielvārdes novada Dzimtsarakstu nodaļas apmeklētāju pieņemšanas laiks:
 

pirmdiena: 08:00 - 12:00 un 13:00 - 18:00;

ceturtdiena 08:00 - 12:00 un 12:45 - 17:00;

Pārejās dienās, sazinoties ar nodaļas vadītāju:
08:00 - 12:00 un 12.45 - 17.00
Piektdien: 08:00 - 12:00 un 12.45 - 15.00 

Nodaļas telefons: +371 65054700.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Valsts nodeva par laulību reģistrāciju - 14 EUR MK 24.09.2013.noteikumi Nr.906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu". Maksa par laulības noslēgšanas svinīgo ceremoniju dzimtsarakstu nodaļas telpās:

1) abi laulātie deklarēti Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā:

 • ceremonija bez mūziķu piedalīšanās - 7 EUR;
 • ceremonija ar mūziķu piedalīšanos - 28 EUR;
 • ceremonija krievu valodā bez mūziķu piedalīšanās - 16 EUR;
 • ceremonija krievu valodā ar mūziķu piedalīšanos - 32 EUR;

2) viens no laulātajiem deklarēts Lielvārdes administratīvajā teritorijā;

 • ceremonija bez mūziķu piedalīšanās - 12 EUR;
 • ceremonija ar mūziķu piedalīšanos - 49 EUR;
 • ceremonija krievu valodā bez mūziķu piedalīšanās - 27 EUR;
 • ceremonija krievu valodā ar mūziķu piedalīšanos - 60 EUR;

3) abi laulātie deklarēti citā pašvaldībā:

 • ceremonija bez mūziķu piedalīšanās - 18 EUR;
 • ceremonija ar mūziķu piedalīšanos - 70 EUR;
 • ceremonija svešvalodā bez mūziķu piedalīšanās - 39 EUR;
 • ceremonija svešvalodā ar mūziķu piedalīšanos - 85 EUR;

4) Maksa par laulības noslēgšanas svinīgo ceremoniju ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām:

 • abi laulātie deklarēti Lielvārdes novadā - 32 EUR;
 • viens no laulātajiem deklarēts Lielvārdes novadā - 55 EUR;
 • abi laulātie deklarēti citā pašvaldībā - 79 EUR;