Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas

  Lielā iela 1, LV-3401, Liepāja, Latvija
+371 63422261
dagmara.bezlepkina@dome.liepaja.lv

Dalīties: 

LIEPĀJAS  PILSĒTAS DZIMTSARAKSTU  NODAĻAS maksas  pakalpojumu izcenojumi:

Par laulības reģistrācijas svinīgu ceremonijas norisi:

  • tradīciju zālē darba dienās bez instrumentālās un vokālās grupas - 16,00 EUR;
  • tradīciju zālē ar instrumentālo un vokālo grupu pavadījumā - 46,00 EUR;
  • tradīciju zālē, izmantojot pašnolīgto instrumentālo un vokālo grupu pavadījumu vai audioierakstu - 66,00 EUR;
  • pēc īpaša pieprasījuma, savstarpēji vienojoties, citās piemērotās telpās -211,00 EUR;
  • pēc īpaša pieprasījuma, savstarpēji vienojoties, citā piemērotā vietā - 236,00 EUR;
  • ārstniecības iestādēs - 16,00 EUR;
  • brīvības atņemšanas iestādēs - 46,00 EUR;
  • laulību  reģistrācijas  ceremonijas  mēģinājums,  konsultācija  tradīciju  telpā  pēc vienošanās - 10,00 EUR;
  • svinīgās ceremonijas tulkošana klienta izvēlētajā svešvalodā - 50,00 EUR.