Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas

  Stadiona iela 10, Ozolnieki, LV-3018, Ozolnieku novads, Latvija
+371 63084709
dzimts@ozolnieki.lv

Dalīties: 

Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļa atrodas Ozolnieku novada domes ēkā.

Laulību reģistrācijas svinīgās ceremonijas notiek Ozolnieku novada Branku pakalpojumu centra zālē, Parka ielā 4, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, vienojoties ar atbildīgo darbinieku par laulības reģistrācijas datumu, dienu un stundu, ko atzīmē iesniegumā. Iespējams arī laulību slēgt Dzimtsarakstu nodaļas kabinetā, Stadiona ielā 10, Ozolniekos.

Jaunajam pārim ir iespēja izvēlēties laulību ceremonijas norises vietu ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām, piemērotās telpās vai vietā, tomēr jāievēro nosacījums, ka laulājam tikai Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā.

Laulību reģistrācijas svinīgās ceremonijas vidējais ilgums 20-30 minūtes (atkarībā no apsveicēju skaita).

Piedāvājam

  • laulību reģistrācijas zāli Parka iela 4, Brankas, Ozolnieku novads;
  • jaunā pāra istabu;
  • izbraukuma laulību reģistrāciju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas, citās piemērotās telpās.  Ānes muižā, Latvijas Valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimtas mājā "Auči", Edvarta Virzas un Elzas Stērstes memoriālā mājā "Billītes", Salgales baznīcas drupās.
  • veidot individuālas kāzu jubileju ceremonijas.