Pļaviņu novada dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas

  Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, LV-5120, Pļaviņu novads, Latvija
+371 65133865
dzimtsaraksti@plavinas.lv

Dalīties: 

Pļaviņu novada dzimtsarakstu nodaļa atrodas Pļaviņu novada domes ēkā.
 
Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļa laulību reģistrācijas ceremonijas piedāvā Dzimtsarakstu nodaļas tradīciju zālē, Pļaviņu novada Klintaines pagasta "Kūlīšos" (Klintaines pagasta pārvaldes ēkā).

Laulības reģistrācijas izmaksas: 

  • Laulību reģistrācija bez ceremonijas* dzimtsarakstu nodaļas telpās: valsts nodeva 14,00 euro;
  • Laulību reģistrācija ar ceremoniju dzimtsarakstu nodaļas telpās: valsts nodeva 14,00 euro + pašvaldības noteiktā maksa par pakalpojumu – 65,21 vai 32,61 euro (personām, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Pļaviņu novadā – 65,21 euro; Pļaviņu novada iedzīvotājiem vai, ja vismaz viens no līgavas vai līgavaiņa vecākiem ir Pļaviņu novada iedzīvotājs, – 32,61 euro). 
  • Laulību reģistrācija bez ceremonijas* ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām:  valsts nodeva 14,00 euro + pašvaldības noteiktā maksa –20,96.  
  • Laulību reģistrācija ar ceremoniju ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām: valsts nodeva 14,00 euro + pašvaldības noteiktā maksa – 99,03 euro vai 49,52 euro (personām, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Pļaviņu novadā – 99,03 euro; Pļaviņu novada iedzīvotājiem vai, ja vismaz viens no līgavas vai līgavaiņa vecākiem ir Pļaviņu novada iedzīvotājs, – 49,52 euro).
     

*Laulību reģistrācija bez ceremonijas – laulību reģistrē dzimtsarakstu nodaļas vadītājs bez pieaicinātajām personām māksliniecisko darbību (priekšnesumu) sniegšanai).