Priekuļu novada dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas

  Raiņa iela 8, Priekuļi, LV-4126, Priekuļu novads, Latvija
+371 64130583
irisa.uldrike@priekulunovads.lv

Dalīties: 

Dzimtsarakstu nodaļā ir divas svinību zāles, lielā un mazā, kurās pēc jūsu izvēles notiek laulību ceremonija svinīgos apstākļos. Šeit arī varat atzīmēt savas dzīves īpašos notikumus – bērna vārda došanas ceremoniju svinīgos apstākļos, sudrabkāzas, zelta kāzas. Pēc ceremonijas piedāvājam izmantot šampanieša zāli.

Vienlaicīgi ar pieteikuma iesniegšanu vienojamies par ceremonijas norisi, pasūtītāja vēlmēm un iecerēm.
 
Svinīgā laulību reģistrācija iespējama arī Veselavas muižā. Muižas mazā zāle pēc remonta ir grezni un svinīgi iekārtota, lai jūsu laulību ceremonija būtu īpaša. Vasarā, atbilstošā laikā laulību reģistrāciju piedāvājam arī muižas dārzā.

Pēc laulību reģistrācijas ir iespēja jaunajam pārim kopā ar vedējiem un viesiem baudīt pirmo šampanieša glāzi, kā arī muižas vēsturiskās telpas un parku izmantot foto sesijai. Laipni gaidīsim interesentus!

Laulību reģistrācijas izmaksas Priekuļu novada Dzimtsarakstu nodaļā 

  • Valsts nodeva 14,- euro
  • Svinīga laulības ceremonija  21,- euro
  • Šampanieša zāles izmantošana  10,- euro
  • Veselavas muižas izmantošana 45,- euro
     

Valsts nodevu nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu" (24.09.2013.)

Naudas iemaksa tiek veikta uz vietas Dzimtsarakstu nodaļā vai caur banku un rekvizītus varēsiet saņemt dienā, kad iesniedzat iesniegumu laulības reģistrācijai.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki piektdienās var tikt mainīti sakarā ar laulību reģistrāciju.