Rēzeknes pilsētas dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas

  Pils iela 4, Rēzekne, LV-4601, Rēzeknes novads, Latvija
+371 64622929
dzimtsar.nod@rezekne.lv

Dalīties: 

Maksa par pakalpojumiem par laulības ceremoniju :

Laulības reģistrācija darba dienās liecinieku klātbūtnē (neizmantojot zāli) – 14,23 EUR. No šī maksas tiek atbrīvoti, uzrādot attiecīgu izziņu vai apliecību:

  • 1.un 2.grupas invalīdi;
  • Politiski represētās personas;
  • Trūcīgās personas;
  • Bērni bāreņi.
     

Svinīga laulību ceremonija (piektdienās  no plkst. 15.00, sestdienās):

  • Ja vismaz viena laulības slēdzēja (Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa) dzīvesvieta deklarēta Rēzeknes pašvaldībā – 35,57 EUR
  • Citu pašvaldību iedzīvotājiem – 49,80 EUR;
  • Ja viens no laulātajiem ir citas valsts pilsonis – 64,03 EUR