Salaspils novada dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas

  Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169, Salaspils novads, Latvija
+371 67981027
dzimtsaraksti@salaspils.lv

Dalīties: 

Izmaksas

 • svinīga laulības reģistrācijas ceremonijas sagatavošana un vadīšana - EUR 40,00  (Laulību zāle, mūzika, telpas noformējums);
 • svinīga laulības ceremonija, ja abi laulājamie ir pensionāri – EUR 7,00;
 • svinīga laulības ceremonija pēc personas lūguma ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām citā, piemērotā vietā Salaspils novada administratīvajā teritorijā – EUR 140,00 (Ceremonijas vietas apskate, nokļūšana uz ceremonijas vietu un atpakaļ, dokumentu nogādāšana);
 • kāzu jubileju svinīga organizēšana – EUR 35,00;
 • par katru Dzimtsarakstu nodaļas izsniegto izziņu – EUR 2,00.
   

  Norādītajos tarifos iekļauts PVN nodoklis. 

  Samaksa par norādītajiem maksas pakalpojumiem izdarāma pirms attiecīgā dokumenta saņemšanas, pārskaitot attiecīgo summu uz šādu kontu:

  Saņēmējs: SALASPILS NOVADA DOME
  Reģistrācijas Nr.90000024008
  Banka: AS SEB banka
  Kods: UNLALV2X
  Budžeta konts Nr. LV 58UNLA003 3300130607
  Maksājuma mērķis – „Par (vārds, uzvārds) laulības ceremoniju (datums)”, vai “Par dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu dokumentu (vārds, uzvārds)”.

  Pakalpojumi:

 • ceremoniju zāle līdz 100 personām;
 • šampanieša zāle.