Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas

  Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Skrundas novads, Latvija
+371 63350453
dace.gravele@skrunda.lv

Dalīties: 
Dzimtsarakstu nodaļa atrodas Skrundā, novada pašvaldības ēkā.
 
Svinīgās laulību ceremonijas notiek Skrundas kultūras nama telpās, kur iespējams izvēlēties zāli 1. stāvā lielākam viesu skaitam, zāli 3. stāvā viesu skaitam līdz 30 cilvēkiem.
 
Ārpus dzimtsarakstu nodaļas laulības ceremonijai iespējams izvēlēties skaisto Skrundas muižu Ventas krastā un romantisko Piena muižu Rudbāržu pagastā Sieksātē.
 
Vienojoties ar nodaļas vadītāju, iespējama laulības ceremonija arī citās pāra izvēlētās piemērotās telpās vai brīvā dabā.
 
Pārim ierodoties un iesniedzot iesniegumu laulības reģistrācijai, notiek vienošanās par ceremonijas datumu, laiku un vietu.  Jaunais pāris tiek pilnībā informēts par reģistrācijas kārtību un laulību ceremonijas norisi. Uzklausām jauno pāru vēlmes un ieteikumus, veidojot svinīgās ceremonijas norisi. 
 
Tuvākais likumā noteiktais laiks, kad var reģistrēt laulību, ir pēc mēneša, maksimālais termiņš ir līdz pusgadam.
 
Piedāvājam:
 
  • konsultācijas jaunajam pārim un lieciniekiem par laulību reģistrācijas ceremoniju;
  • izbraukuma laulību reģistrāciju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas, citās piemērotās telpās;
  • iespējama vietējo floristu pakalpojumu izmantošana ceremonijas vietas un telpu noformēšanai; 
  • veidojam individuālas kāzu jubileju ceremonijas, vienojoties par norises vietu.
 
Valsts nodeva laulību reģistrācijai EUR 14,00 noteikta Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumos Nr. 906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”.
 
Laulības reģistrācija:
 
  • Svinīga laulības reģistrācija Skrundas novada iedzīvotājiem EUR 15,00
  • Svinīga laulības reģistrācija citu novadu iedzīvotājiem EUR 50,00
  • Svinīga laulības reģistrācija citā piemērotā vietā Skrundas novada administratīvajā teritorijā pēc pieprasījuma un savstarpēji vienojoties EUR 85,00
  • Laulību jubileju un citu svinīgu ceremoniju sagatavošana un vadīšana EUR 30,00