Talsu novada dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas

  Lielā iela 25, Talsi, LV-3201, Talsu novads, Latvija
+371 63232333
dzimtsaraksti@talsi.lv

Dalīties: 

LAULĪBAS REĢISTRĀCIJA

Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē laulības un izsniedz laulības apliecību.

Iesniegumu laulību reģistrācijai var iesniegt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no personu dzīvesvietas vienu mēnesi pirms izvēlētā laulību reģistrācijas datuma.

Iesniedzamie  dokumenti:

  • Noteikta parauga iesniegums iesniedzams personiski dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot pases.
  • Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā, uzrāda bijušā laulātā miršanas apliecību vai laulības šķiršanu apliecinošus dokumentus ( laulības šķiršanas apliecību, izrakstu no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošu tiesas spriedumu par laulības šķiršanu).
     

Ārzemnieka tiesības noslēgt laulību Latvijā

Ja ārzemnieks laulības noslēgšanas brīdī Latvijā uzturas likumīgi, viņš var noslēgt laulību ar Latvijas pilsoni vai Latvijas nepilsoni un papildus minētajiem dokumentiem iesniedzot attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu ar tulkojumu latviešu valodā par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai.

Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina svinīgu laulību reģistrāciju.

Maksas pakalpojumi no 01. 07.2014.:

  • Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija tikai liecinieku klātbūtnē - 20, 00 eur
  • Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija nodaļas telpās ar viesiem (cenā iekļauts muzikālais pavadījums, telpu noformējums, atļauja fotografēt un filmēt) - 40, 00 eur
  • Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija nodaļas telpās pēc īpaša pieprasījuma, savstarpēji vienojoties, ārpus nodaļas noteiktā laulību grafika -  70, 00 eur;
  • Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija ārpus nodaļas telpām, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību nodrošina piemērotus apstākļus -  150, 00 eur;
  • Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija ārpus nodaļas telpām(tikai ceremonijas vadītājs un transportu nodrošina pakalpojuma saņēmēji) - 50, 00 eur.