Valkas novada dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas

  Beverīnas iela 3, Valka, LV-4701, Valkas novads, Latvija
+371 64781556
mara.zeltina@valka.lv

Dalīties: 

Laulības reģistrācijai iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti:

 • Noteikta parauga iesniegums iesniedzams personiski dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot pases.
 • Personas, kas agrāk bijušas citā laulībā, uzrāda bijušā laulātā miršanas apliecību vai laulības šķiršanu apliecinošus dokumentus ( laulības šķiršanas apliecību, izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošu tiesas spriedumu par laulības šķiršanu).
 • Ja ārzemnieks laulības noslēgšanas brīdī Latvijā uzturas likumīgi, viņš var noslēgt laulību Ja viena no pusēm, kura vēlas stāties laulībā, ir ārvalstnieks, kas laulības noslēgšanas brīdī Latvijā uzturas likumīgi, tad papildus jau minētajiem dokumentiem jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā. Dokumentam jābūt legalizētam un tulkotam valsts valodā.
   

Piedāvājam:

 • konsultācijas jaunajam pārim un vedējiem par laulību reģistrācijas ceremoniju;
 • laulību reģistrācijas zāli;
 • jaunā pāra istabu;
 • iespēju izmantot piemērotas telpas pirmajam tostam pēc laulību reģistrācijas;
 • fotogrāfa pakalpojumus ceremonijas laikā;
 • izbraukuma laulību reģistrāciju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas, citās piemērotās telpās;
 • ceremonijas tulkojumu krievu, angļu un vācu valodā;
 • individuālas kāzu jubileju ceremonijas.
   

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

 • Pirmdien: 8.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00
 • Otrdien: 8.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00
 • Trešdien: 8.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00
 • Ceturtdien: 8.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00
 • Piektdien: 8.00 - 12.00
   

Pakalpojumu izmaksas skatīt Valkas novada Domes mājas lapā.