JAUNAIS ŽURNĀLA NUMURS NR.38,
JAUNAJĀ, PALIELINĀTAJĀ A4 FORMĀTĀ.

Pieejams Dzimtsarakstu nodaļās no 2020.g. marta  līdz 2020.g. oktobrim.