A solis ortu usque ad occasum - No agra rīta līdz vēlam vakaram. Ad hinc – No šī brīža. Ad infinitum – Bezgala ilgi.

 • Ad futuram memoriam – Ilgai atmiņai.
 • Ad multos annos – Uz ilgiem gadiem.
 • Alea jacta est – Kauliņi ir mesti un lēmums pieņemts!.
 • Aut bene, aut nihil – Vai nu labi vai nekā.
 • Benedicite! – Laimīgi!
 • Bonum factum! – Uz laimi!
 • Dixi – Pateicu, viss pateikts, nav ko piebilst.
 • Ex animo – No visas sirds.
 • Fac fideli sis fidelis – Esi uzticīgs tam, kas ir uzticīgs tev.
 • Fortiter ac firmiter – Stipri.
 • Ibi victoria, ubi Concordia – Tur uzvara, kur saderība.
 • In aeternum – Uz mūžu.
 • Nil nisi bene – Nekas, tikai labums.
 • Omnium consensu – No abu piekrišanu.
 • Quilibet fortunae suae faber – Katrs pats savu laimi kal.
 • Sine dubio – Bez šaubām.
 • Sursum corda! – Galvu augšā!
 • Ubi Concordia – ibi Victoria – Kur miers – tur uzvara!
 • Vale et me ama – Esi vesels un mīli mani.
 • Volente deo – Ar Dieva palīdzību.

Dalīties: