Internetā jūs varat atrast daudz informācijas, lai smeltos idejas savas “Kāzu Avīzes” saturam.

Piedāvājam dažas idejas rakstu tematiem:

Līgava un līgavainis – īss apraksts, vārds, no kurienes katrs cēlies, nodarbošanās, kur iepazinušies, cita informācija īsumā. Ja ir bērni, arī informācija par bērniem, viņu foto, vārdi, vecums.

Kāzu datums, kur kāzas notiek, kāpēc ir izvēlējušies šo baznīcu vai vietu, kas ir vedēji, kas viņi ir jaunajam pārim – avīzē var ievietot baznīcas vai dzimtsarakstu nodaļas foto.

Intervijas – līgava un līgavainis intervē viens otru, piemēram, jautā par acu krāsu, matu krāsu, iemīļotāko nodarbi, hobijiem, interesēm, labiem un sliktiem ieradumiem, nākotnes plāniem, kā iepazinušies viens ar otru u.c. jautājumi.

Intervija ar tiem pašiem jautājumiem, raksturojot sevi.

Stila lapa – lietas, kas raksturo līgavaiņa un līgavas stilu – sameklēt viņu mājās interesantas lietas, nofotografēt, pievienot mazu aprakstiņu par to, kas tas ir, no kurienes nācis (priekšmeti, grāmatas, drēbes utt.).

Dzejas lapa – a) mīlas dzeja – romantiskākam pārim; b) ironiska joku dzeja – “skaudrajiem “; c) lūgt, lai jaunais pāris uzrakstītu mīlas dzejoli viens otram.

Jaunā pāra domugraudi: ja saglabājušās vecas domrakstu burtnīcas, izrakstīt no tām atsevišķas smieklīgas vietas, kā arī var lūgt draugus citēt jaunā pāra iemīļotākos izteicienus.

Mākslas lapa – ja ir saglabājušies zīmējumi no bērnības – it īpaši, ja tajos ir attēlotas nākotnes vīzijas par to, kas katram kādreiz piederēs, piemēram, mašīna, māja, kaķis, vai attēlota nākotnes profesija, u.tml., bet var būt jebkuri citi interesanti zīmējumi.

Draugu un radu novēlējumi.

Ja pārim ir sirsnīgas attiecības ar saviem vecākiem, var lūgt viņiem uzrakstīt ceļa vārdus, novēlējumu savam dēlam vai meitai.

Literatūras lapa – izrakstīt skaistus fragmentus no grāmatām, piemēram, “Mazai princis” vai “Ceļa vārdi Gaismas Bruņiniekam”.

Mīlestības ceļvedis bildēs: kafejnīcas, kur pāris ticies, gājuši uz randiņiem, vietas – kino, pļavas, lauku mājas, dāvaniņas, ko viens otram dāvinājuši, – puķes, smaržas u.c. lietas.

Bilžu galerijas – jaunā pāra dzīve bildēs no bērnības līdz kāzu dienai.

Bildes ar ģimeni – vecākiem, vecvecākiem.

Ja viesu nav daudz, – var publicēt arī visu kāzu viesu fotoattēlus, tai skaitā arī senākas bildes, un atpazīt fotogrāfijās esošos kāzu viesus. Tā ir aizraujoša nodarbe.

Izveidot krustvārdu mīklu ar jautājumiem par jauno pāri.

Un, protams, – var pievienot itin visu, ko tradicionāli pievieno, – sludinājumus, reklāmas, paziņojumus, anekdotes, sporta un pašvaldības ziņas, apsveikumu no valsts pirmajām personām, kāzu atzīmējamo gadskārtu sarakstu u.c. informāciju.

Dalīties: